We zijn weer open!

Tip: Kijk regelmatig op deze pagina om te zien waar en wanneer we precies open zijn, en welke maatregelen we nemen en welke spelregels er zijn.

Helaas, helaas….met begin van het het nieuwe jaar is de nieuwe regering geinstalleerd, maar zijn de Corona regels nog niet verlicht. Tot en met 14 januari zijn we nog zeker gesloten.

Hopelijk aan het eind van de week hebben we beter nieuws en kunnen weer maaltijden geserveerd worden bij Belle’s Bistro en Diny’s diner.

Het buurthuis heeft de volgende maatregelen genomen:

 • bezoekers zijn welkom op eigen risico;
 • er is een informatiebord bij de ingang geplaatst waarop bezoekers worden gewezen op de hygi├źnemaatregelen en de 1,5 meter afstand;
 • door het hele gebouw zijn op de grond markeringen aangebracht om de 1,5 meter te bewaken en zo aan te geven wat de gewenste looproutes zijn;
 • er staat een desinfectie-pomp bij de ingang. Zowel gasten als vrijwilligers worden verzocht bij binnenkomst direct hun handen te desinfecteren;
 • er zijn plastic spatschermen aanwezig om veilige uitgifte mogelijk te maken;
 • er wordt extra dagelijks schoongemaakt in het buurthuis;
 • er is 1 toilet open, bezoekers worden verzocht vooraf en na gebruik zelf de deurknop en wc-bril extra te reinigen met aanwezige doekjes;
 • het totale maximaal aantal bezoekers van het buurthuis is vastgesteld op 30 personen;
 • andere mensen in het buurthuis (anders dan gasten en vrijwilligers) zijn niet welkom in de eetruimte tijdens onze openingstijden;
 • in de keuken mogen er maximaal 4 personen aanwezig zijn;
 • bij Diny’s kunnen we in de grote danszaal met ongeveer 16 personen eten (incl 3 vrijwilligers)
 • bij Belle’s hebben we helaas minder ruimte, en mogen we volgens de regels van het buurthuis ongeveer 10 gasten ontvangen

En we hebben ook nog een aantal eigen spelregels:

 • voor gasten zijn we vanaf 17:45 open;
 • voor Diny’s Diner mogen we de grote zaal gebruiken om daar voldoende tafels uit elkaar te kunnen plaatsen en meer ruimte te hebben. De gebruikelijke zaal zullen we dus voorlopig niet gebruiken;
 • er is een karretje op wieltjes aanwezig om eventueel de maaltijden naar de grote zaal te rijden voor uitgifte;
 • uitgifte van de maaltijd vindt plaats vanaf een daarvoor ingerichte tafel (Diny’s) of de bar (Belle’s) met spatscherm. De gasten mogen daar dan dus zelf de maaltijd komen ophalen, op aanwijzing van de host;
 • er zijn plastic handschoenen en mondkapjes aanwezig voor de vrijwilligers die hier gebruik van willen maken;
 • vrijwilligers worden verzocht na de contactmomenten met de gasten tussentijds hun handen extra te wassen/desinfecteren;
 • vanzelfsprekend worden gasten en vrijwilligers met Corona-symptomen verzocht om thuis te blijven;
 • gasten mogen de keuken (en bij Belle’s het halletje en de ruimte achter de bar) niet betreden, hier mogen uitsluitend de vrijwilligers in staan;
 • de gasten wordt verzocht om bij voorkeur thuis van het toilet gebruik te maken
 • de gasten wordt verzocht om na het diner hun vaat terug te plaatsen op de uitgifte-tafel;
 • de gasten wordt verzocht om voor betaling zoveel mogelijk gepast geld mee te nemen, zodat er weinig tot niet gewisseld hoeft te worden. Het geld wordt neergelegd op tafel, er vindt geen handcontact plaats. De host kan hierbij tevens plastic handschoenen gebruiken;
 • gasten worden verzocht niet rond te lopen en aan tafel te blijven zitten;
 • we proberen, zolang dat geen overlast veroorzaakt, de gebruikte ruimtes zo veel mogelijk te ventileren: vooraf, tijdens en n├í de maaltijd;
 • na afloop worden alle gebruikte oppervlakken extra gereinigd/gedesinfecteerd door de vrijwilligers;
 • we werken in principe met maximaal 3 vrijwilligers;
 • er wordt een lijst met alle maatregelen opgesteld en deze is in printversie aanwezig om uit te delen aan de gasten om hen goed te informeren. Ook wordt deze opgehangen in het gebouw;
 • verder zullen wij bij binnenkomst ook de gasten vragen om hun contactgegevens. Op die manier kunnen wij met hen in contact blijven wanneer er bijzonderheden zijn rondom Corona. Hier wordt een formulier voor opgesteld.

Deze maatregelen en spelregels staan niet ter discussie – ze zijn er voor jullie en onze gezondheid. Ben je het niet eens met deze maatregelen en spelregels? Wacht dan tot het moment dat je ze wel goed vindt. We zullen de maatregelen en spelregels aanpassen aan de hand van de actuele ontwikkelingen, in lijn met de richtlijnen van de Rijksoverheid en in overleg met het buurthuis.

Mocht er op de avond zelf iets onduidelijk zijn: Onze vrijwilligers kunnen op de avond zelf het beste inschatten welke situatie het veiligste is. Volg hun aanwijzingen op of ga naar huis. Dan houden we het voor iedereen veilig en gezellig!

En oh ja: We zijn natuurlijk altijd afhankelijk van de aanwezigheid van vrijwilligers! Dus het kan zijn dat we een keertje een avondje moeten sluiten. Kijk dus regelmatig op onze site!

Tot ziens!

(laatste aanpassing: 18 oktober 2020)